Mijn BTER

Logo Aanvullingsfonds

Mijn BTER

Nieuwsupdate

Update 13 maart 2019

Let op: declaratiespecificatie op papier vervalt
Per 1 april 2019 zal de papieren versie van de betaalspecificatie komen te vervallen. Vanaf de genoemde datum zal het alleen nog mogelijk zijn om via het EVD portaal de betaalspecificatie te raadplegen. Deze kan gedownload worden vanaf het portaal voor eigen gebruik.
Welkom bij MijnBTER!

Hieronder leest u hoe u declaraties Extra Verlofdagen (EVD) en Extra Roostervrije Dagen (ERVD) in MijnBTER kunt invoeren en/of raadplegen. Voor beide soorten dagen is er geen verschil in de manier van indienen. Het declaratiesysteem kiest op basis van het saldo van de EVD en de ERVD de meest optimale dagen. U hoeft dus zelf niet aan te geven of de opgenomen verlofdag onder de EVD (tot 2016) of ERVD (vanaf 2016) valt. Van het saldo dat het eerst verjaart, boekt het declaratiesysteem het eerst dagen af.


Indienen declaraties EVD en ERVD
U dient een declaratie in via de homepage van www.bter-bouw.nl of www.bter-afbouw.nl. Om toegang te krijgen tot uw account in MijnBTER heeft u een inlogcode (gebruikersnaam) en wachtwoord nodig. Deze vindt u in de door APG aan u verzonden brieven.


Administratiekantoor
Besteedt u uw administratie uit aan een administratiekantoor? Informeer het administratiekantoor dan ook over de declaratieprocedure voor EVD en ERVD.


Aanlevering declaraties EVD en ERVD met een XML-bestand
U kunt via MijnBTER ook aanleveren met een XML-bestand. De meeste werkgevers of administratiekantoren hebben al een loonpakket waarmee zij de loonadministratie voeren. De meeste loonpakketten hebben de mogelijkheid om gegevens in een XML-bestand te plaatsen. Een XML-bestand wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de aanlevering van gegevens aan de Belastingdienst. Meer informatie over declaraties aanleveren via een XML-bestand vindt u in de handleiding. Het declaratieproces voor EVD en ERVD is hetzelfde. Het declaratiesysteem kan zelf bepalen welk type er gedeclareerd wordt.


Totaaloverzicht gedeclareerde EVD en ERVD
Alle bouwplaatswerknemers die ouder zijn dan 55 jaar ontvangen één keer per jaar een totaaloverzicht van de gedeclareerde EVD en/of ERVD. Dit is een overzicht voor de werknemer van de door u gedeclareerde EVD en/of ERVD.


Nieuwe ontwikkelingen
Zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijkheden van het MijnBTER portaal? Dan leest u dat op deze pagina.


Declaratie ERVD
Sinds 2016 bestaat de regeling Extra RoosterVrije Dagen (ERVD), naast de regeling Extra Verlof Dagen (EVD). Klik hier voor meer informatie.


Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar werkgevers@bter-bouw.nl of bel met de Aanvullingsfonds Informatielijn, telefoonnummer 020 583 70 70. U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00.