Mijn BTER

Logo Aanvullingsfonds

Mijn BTER

Welkom bij MijnBTER!

Update 12 september 2017
Aantal maximum te declareren dagen tijdelijk verwijderd
In het overzicht ‘Uitbetaalde en nog op te nemen vrije dagen’ werden bij ‘Aantal dagen max. te declareren’ ook de resterende dagen van 2016 opgeteld. Dit is onjuist. Daarom is het ‘Aantal dagen max. te declareren’ verwijderd. U kunt in het overzicht ‘Uitbetaalde en nog op te nemen vrije dagen’ wel zien hoeveel saldo er nog per jaar beschikbaar is.

Google Chrome
MijnBTER is ondertussen ook volledig compatible met internet browser Google Chrome.

Opgenomen verlofdagen van overgedragen saldo’s weer zichtbaar
Na het overdragen van saldo’s kon het zijn dat niet alle opgenomen verlofdagen zichtbaar waren. Dat probleem is opgelost.

Update 18 juli 2017
Wij hebben de herstelwerkzaamheden uitgevoerd
Waar mogelijk zijn hierdoor nu alle opgenomen verlofdagen in het jaar 2016 of 2017 van het betreffende ERVD-saldo afgeschreven.

Maximum aantal declaraties
U kunt maximaal 15 ERVD gelijktijdig indienen via het scherm declareren. Probeert u meer declaratieregels aan te maken, dan krijgt u een melding hiervan te zien. Klikt u na 15 declaratieregels op de knop “ indienen”. Vervolgens kunt weer 15 declaratieregels tegelijk indienen. Wilt u meer declaratie tegelijk indienen, dan kunt ook gebruik maken van een XML bestand, dat u via het portaal kunt uploaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgevershelpdesk op telefoonnummer 020 583 70 70 of stuur een email naar werkgevers@bter-bouw.nl.

Update 27 juni 2017
Wijziging loonperiodiciteit
De functionaliteit waardoor u voor uw werknemers de opgebouwde rechten te zien krijgt voor de wijziging in loonperiodiciteit is beschikbaar. De eerste werkgevers zien ondertussen dat de opgebouwde saldo’s en ingediende verlofdagen van voor de wijziging van de loonperiodiciteit zijn toegevoegd in mijnBTER. Wij verwachten in de komende weken dit voor alle werkgevers zichtbaar te hebben.

Is uw werknemer binnen uw organisatie van concern gewijzigd?
Dan kunnen wij de saldo’s van uw medewerkers van voor de concernwijziging overdragen naar het nieuwe concern. Neem dan contact op met de Aanvullingsfonds Informatielijn op telefoonnummer 020 583 70 70 of stuur een email naar werkgevers@bter-bouw.nl. Vermeld in de mail de N.A.W. gegevens en registratienummers van de werknemers dit het betreft.

Herstelwerkzaamheden
Op 20 april 2017 hebben wij u aangeven welke herstelwerkzaamheden er nog plaats moeten vinden in mijnBTER. Het betreft de volgende herstelwerkzaamheden:

  • Een aantal werkgevers heeft in het begin van 2016 extra verlofdagen uitgekeerd gekregen, hierbij zijn alleen geen hele of halve dagen vergoed. Dat is veroorzaakt door een onjuiste loonaanlevering over week 53 van 2015. Op verzoek hebben wij toen het verschil handmatig nabetaald. De uren correctie voeren wij in mijnBTER uit.
  • Extra verlofdagen opgenomen in 2016 & 2017 afgeschreven van onjuist E(R)VD saldo worden gecorrigeerd.

De systeemaanpassingen om de herstelwerkzaamheden uit te voeren zijn uitgevoerd. In de komende dagen ziet u wijzingen in het saldo van uw medewerkers. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond brengen wij u hiervan op de hoogte.

Update 20 april 2017
Nabetaling E(R)VD vergoeding kan enkele dagen vertraagd zijn
Op 29 maart hebben wij u in onderstaand bericht geïnformeerd over de nabetaling voor de E(R)VD vergoeding.
Indien u in aanmerking komt voor een nabetaling heeft u begin april daarover een brief ontvangen. Een aantal werkgevers heeft de nabetaling nog niet ontvangen. De laatste nabetaling vindt plaats op 21 april 2017. U ontvangt de nabetaling enkele werkdagen later op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Extra verlofdagen opgenomen in 2016 afgeschreven van EVD saldo i.p.v. ERVD saldo
Wij zullen dat herstellen. Daarnaast zijn wij bezig met de volgende herstelslagen:
  • Een aantal werkgevers heeft in het begin van 2016 extra verlofdagen uitgekeerd gekregen, hierbij zijn alleen geen hele of halve dagen vergoed. Dat is veroorzaakt door een onjuiste loonaanlevering over week 53 van 2015. Op verzoek hebben wij toen het verschil handmatig nabetaald. Op dit moment is deze handmatige betaling niet verwerkt in mijnBTER. Dat volgt later.
  • Er is van het saldo bij bepaalde deelnemers meer dan 1 extra roostervrije dag afgeboekt. Dit wordt hersteld naar het aantal uur dat werkelijk is uitbetaald.
  • Verlofdagen van 2017 mogen niet van het saldo 2016 worden afgeschreven. Dit is in het begin van dit jaar wel gebeurd. Dit wordt hersteld.
Zodra deze herstelwerkzaamheden zijn afgerond brengen wij u hiervan op de hoogte via deze pagina.

Wijziging loonperiodiciteit
Een aantal werkgevers is bij het aanleveren van de pensioenpremies via Werkgeversdiensten APG per 1 januari 2017 gewijzigd van loonperiodiciteit. Bijvoorbeeld van maand naar vier weken. Op dat moment is er een nieuwe arbeidsverhouding in ons systeem ontstaan. MijnBTER laat slechts de rechten zien van één arbeidsverhouding. Hierdoor kan het zo zijn dat opgebouwde rechten voor 2017 op dit moment niet zichtbaar voor u zijn. U kunt hierdoor op dit moment alleen gebruik maken van het opgebouwde saldo van 2017. Als de arbeidsverhouding zonder onderbreking is doorgezet behoudt uw werknemer de extra verlofdagen die voor 2017 zijn opgenomen. Wij ontwikkelen op dit moment een functionaliteit waardoor u voor uw werknemers ook weer alle voorheen opgebouwde rechten te zien krijgt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze pagina. Heeft uw werknemer nog extra roostervrije verlofdagen van het jaar 2016 die u wilt declareren, maar die niet zichtbaar zijn? Neem dan contact met ons op.

Het ledennummer van de werkgever verandert niet bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. U kunt met dezelfde gegevens blijven inloggen.

Nabetaling E(R)VD vergoeding
Om te vookomen dat in de eerste zes maanden van 2016 geen declaraties verwerkt konden worden, is de vaststelling van de vergoeding van verlofdagen in 2016 gebaseerd geweest op loongegevens van december 2015. Het bestuur van het Aanvullingsfonds Bouw & Infra heeft beslist dat de reeds betaalde declaraties alsnog worden vastgesteld op basis van het loon dat gold op de desbetreffende verlofdag. Indien u in aanmerking komt voor een nabetaling, ontvangt u begin april 2017 een brief met daarin de hoogte van de nabetaling. Aansluitend betalen wij deze aan u uit.

Meer informatie vindt op www.bter-bouw.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Aanvullingsfonds Informatielijn op telefoonnummer 020 583 70 70 of stuur uw vraag naar werkgevers@bter-bouw.nl