Mijn BTER

Logo Aanvullingsfonds

Mijn BTER

Welkom bij MijnBTER!

Update 4 juli 2018
Annuleren ingediende declaratie uit Wachtkamer
Wij zien dat werkgevers meer uren voor ERVD declareren dan dat er in het resterende saldo aanwezig zijn. Hierdoor komen de ingediende verlofdagen in de wachtkamer komen te staan. Het is vanaf nu mogelijk om een ingediende declaratie die in de Wachtkamer staat te laten annuleren. Wilt u een declaratie uit de wachtkamer annuleren? Neem dan contact op met de werkgeversdesk op telefoonnummer 020 583 70 70 of stuur uw vraag naar werkgevers@bter-bouw.nl.
Update 18 januari 2018
Maximum declaraties in wachtkamer
Om te voorkomen dat er een stuwmeer aan declaraties in de wachtkamer komen is er een maximum in gesteld. Er kunnen nu maximaal 2 declaratie in de wachtkamer staan per werknemer. Een eventuele derde declaratie word afgewezen.

Uitbetaling declaraties in de wachtkamer
Declaraties in de wachtkamer worden één keer per maand uitbetaald. Uitbetalingen vinden plaats op het moment dat er voor alle declaraties (in de wachtkamer) voldoende saldo is. Is er onvoldoende saldo? Dan blijven de declaraties staan. Is er na drie maanden nog steeds onvoldoende saldo, dan zal de declaratie automatisch worden afgekeurd.

LET OP!
Een declaratie kan alleen in de wachtkamer (reden: ‘De werknemer heeft op deze verlofdatum nog onvoldoende saldo voor deze regel’) komen op het moment dat er onvoldoende ERVD en EVD saldo is. Indien er wel EVD saldo is (jaren 2012 tem 2015) dan zal de declaratie automatisch van dit saldo afgeschreven worden. Wilt u dat de declaratie van het ERVD Saldo afgaat? Dan moet u wachten tot er wel saldo is. Via ‘uitbetaalde en nog op te nemen vrije dagen’ kunt u zien hoeveel ERVD saldo er beschikbaar is.
Update 20 december 2017
Wachtkamerfunctie binnen mijnBTER is verbeterd
In de oude situatie was het zo dat een declaratie alleen in de wachtkamer kon komen als er sprake was van een premieachterstand. De functionaliteit van de wachtkamer is uitgebreid. Is er nog niet voldoende EVD-saldo opgebouwd, en declareert u loonkosten een verlofdag? Dan komt de ingediende declaratie in de wachtkamer met als reden ‘De werknemer heeft op deze verlofdatum nog onvoldoende saldo voor deze regel’. Dit betekent dat u wel al de loonkosten over die dag kunt declareren, zonder dat deze wordt afgewezen en u deze weer opnieuw moet indienen.

LET OP!
Een declaratie komt alleen in de wachtkamer als er niet voldoende saldo meer is om de volledige ingediende verlofdag af te handelen. Heeft uw werknemer nog wel EVD-saldo voor de ingediende verlofdag in de jaren 2012 t/m 2015? Dan word dit saldo gebruikt.

De nieuwe functionaliteit word alleen gebruikt voor ERVD-saldo. Op dit moment geldt dit alleen voor het saldo van 2017. Volgend jaar kunt u het saldo van 2018 gebruiken.

Voorbeeld 1)
Gebruikt saldo: 8
Opgebouwd saldo: 8

Als u over 2 verlofdagen een declaratie indiende werd deze in het verleden afgekeurd vanwege saldotekort. Als u nu zo’n declaratie indient komt die in de wachtkamer terecht.

Gebruikt saldo: 10
Opgebouwd saldo: 8
Waarvan in wachtkamer: 2

Als het opgebouwde saldo is verhoogd, wordt de vergoeding van loonkosten over verlofdagen in de wachtkamer uitbetaald.

Voorbeeld 2)
Gebruikt saldo: 8,5
Opgebouwd saldo: 9

Ervan uitgaande dat uw medewerker maximaal 10 dagen op jaarbasis kan opbouwen:
Als u nu over 2 EVD declareert, wordt de declaratie voor 1 dag in de wachtkamer geplaatst en voor 1 dag afgewezen.

De tweede dag wordt afwezen omdat het maximum aantal verlofdagen dat voor vergoedingen in aanmerking komt 10 is.

Meer informatie vindt u op www.bter-bouw.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de werkgeversdesk op telefoonnummer 020 583 70 70 of stuur uw vraag naar werkgevers@bter-bouw.nl