Mijn BTER

Logo Aanvullingsfonds

Mijn BTER

Welkom bij MijnBTER!

Update 20 april 2017
Nabetaling E(R)VD vergoeding kan enkele dagen vertraagd zijn
Op 29 maart hebben wij u in onderstaand bericht geïnformeerd over de nabetaling voor de E(R)VD vergoeding.
Indien u in aanmerking komt voor een nabetaling heeft u begin april daarover een brief ontvangen. Een aantal werkgevers heeft de nabetaling nog niet ontvangen. De laatste nabetaling vindt plaats op 21 april 2017. U ontvangt de nabetaling enkele werkdagen later op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Extra verlofdagen opgenomen in 2016 afgeschreven van EVD saldo i.p.v. ERVD saldo
Wij zullen dat herstellen. Daarnaast zijn wij bezig met de volgende herstelslagen:
  • Een aantal werkgevers heeft in het begin van 2016 extra verlofdagen uitgekeerd gekregen, hierbij zijn alleen geen hele of halve dagen vergoed. Dat is veroorzaakt door een onjuiste loonaanlevering over week 53 van 2015. Op verzoek hebben wij toen het verschil handmatig nabetaald. Op dit moment is deze handmatige betaling niet verwerkt in mijnBTER. Dat volgt later.
  • Er is van het saldo bij bepaalde deelnemers meer dan 1 extra roostervrije dag afgeboekt. Dit wordt hersteld naar het aantal uur dat werkelijk is uitbetaald.
  • Verlofdagen van 2017 mogen niet van het saldo 2016 worden afgeschreven. Dit is in het begin van dit jaar wel gebeurd. Dit wordt hersteld.
Zodra deze herstelwerkzaamheden zijn afgerond brengen wij u hiervan op de hoogte via deze pagina.

Wijziging loonperiodiciteit
Een aantal werkgevers is bij het aanleveren van de pensioenpremies via Werkgeversdiensten APG per 1 januari 2017 gewijzigd van loonperiodiciteit. Bijvoorbeeld van maand naar vier weken. Op dat moment is er een nieuwe arbeidsverhouding in ons systeem ontstaan. MijnBTER laat slechts de rechten zien van één arbeidsverhouding. Hierdoor kan het zo zijn dat opgebouwde rechten voor 2017 op dit moment niet zichtbaar voor u zijn. U kunt hierdoor op dit moment alleen gebruik maken van het opgebouwde saldo van 2017. Als de arbeidsverhouding zonder onderbreking is doorgezet behoudt uw werknemer de extra verlofdagen die voor 2017 zijn opgenomen. Wij ontwikkelen op dit moment een functionaliteit waardoor u voor uw werknemers ook weer alle voorheen opgebouwde rechten te zien krijgt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze pagina. Heeft uw werknemer nog extra roostervrije verlofdagen van het jaar 2016 die u wilt declareren, maar die niet zichtbaar zijn? Neem dan contact met ons op.

Het ledennummer van de werkgever verandert niet bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. U kunt met dezelfde gegevens blijven inloggen.

Nabetaling E(R)VD vergoeding
Om te vookomen dat in de eerste zes maanden van 2016 geen declaraties verwerkt konden worden, is de vaststelling van de vergoeding van verlofdagen in 2016 gebaseerd geweest op loongegevens van december 2015. Het bestuur van het Aanvullingsfonds Bouw & Infra heeft beslist dat de reeds betaalde declaraties alsnog worden vastgesteld op basis van het loon dat gold op de desbetreffende verlofdag. Indien u in aanmerking komt voor een nabetaling, ontvangt u begin april 2017 een brief met daarin de hoogte van de nabetaling. Aansluitend betalen wij deze aan u uit.
Update 29 maart 2017
EVD saldo bijgewerkt
Op 29 maart zijn de saldo’s bijgewerkt op basis van de aangeleverde loongegevens bij APG. Wekelijks draait het proces om EVD saldo’s op te hogen met de nieuwste premie- en loongegevens.

Dien maximaal 10 tot 13 declaraties tegelijk in
Wilt u meerdere declaraties in één keer indienen via het MijnBTER? Dan adviseren wij u om maximaal 10 tot 13 dagen per keer in te dienen. Als u meer dan 13 dagen stuurt, kan het zijn dat u een foutmelding te zien krijgt. Wij zijn op dit moment aan het kijken hoe we dit probleem kunnen verhelpen. Zodra dit probleem is opgelost, laten wij dit via een melding op de pagina weten. Indien structureel veel declaratie tegelijk indient, is het ook mogelijk om via XML bestanden declaraties in te dienen. Neem hierover contact met ons op.

Extra verlofdagen opgenomen in 2016 afgeschreven van EVD saldo i.p.v. ERVD saldo
Saldo dat het eerst verjaart moet het eerst afgeschreven worden. Saldo EVD verjaart na 5 jaar na het jaar van opbouw (saldo van 2011 tot en met 2015). Het saldo Extra Roostervrije Verlofdagen (ERVD) is alleen te gebruiken voor verlofdagen in dat jaar. (Dit geldt vanaf 2016.) Wij hebben in de eerste helft van 2016 verlofdagen 2016 afgeschreven dat nog niet het eerst verjaart. Dat gaan wij herstellen. Voordat wij dit kunnen herstellen, moeten wij alle loon- en premieaanleveringen van 2016 hebben verwerkt. Wij zijn gestart met de herstelwerkzaamheden hiervoor. Begin april 2017 zullen wij het herstel uitvoeren, u ontvangt hierover dan ook brief.

Nabetaling E(R)VD vergoeding
Om te vookomen dat in de eerste zes maanden van 2016 geen declaraties verwerkt konden worden, is de vaststelling van de vergoeding van verlofdagen in 2016 gebaseerd geweest op loongegevens van december 2015. Het bestuur van het Aanvullingsfonds Bouw & Infra heeft beslist dat de reeds betaalde declaraties alsnog worden vastgesteld op basis van het loon dat gold op de desbetreffende verlofdag. Indien u in aanmerking komt voor een nabetaling, ontvangt u begin april 2017 een brief met daarin de hoogte van de nabetaling. Aansluitend betalen wij deze aan u uit.
Update 2 februari 2017
Er heeft een update plaatsgevonden van het ERVD-systeem.

Extra verlofdagen in uren nauwkeurig
Vanaf 1 januari 2016 berekent het Aanvullingsfonds Bouw & Infra de opbouw van E[R]VD-saldo’s van de deelnemers in uren nauwkeurig. Dat gebeurt op basis van de aangeleverde uren aan Incasso door de werkgever. Door deze berekening in uren nauwkeurig kan het voorkomen dat bij einde dienstverband de werknemer minder dan een halve dag, maar nog wel een aantal uur verlof beschikbaar heeft. Declaratie van het restsaldo kleiner dan een halve dag is mogelijk vanaf februari 2017.

Bij het invoeren van declaraties was het tot februari 2017 alleen mogelijk om aan te geven of er een hele of een halve verlofdag was opgenomen. Voortaan voert u het aantal uren op dat uw werknemer op de verlofdag vrij heeft genomen.

Opvoeren afbeelding

Instructie voor het invoeren met verlofuren:
  • 15 minuten is 0,25;
  • 30 minuten is 0,5;
  • 45 minuten is 0,75.

Voorbeeld:

Uw medewerker heeft 2 uur en 15 minuten vrij genomen op 5 december. U vult dat als volgt in:

Opvoeren afbeelding twee

Bij het invoeren van minuten moet u na het aantal uur een komma gebruiken. Een punt word niet gelezen door het systeem.

Overgangsregeling extra roostervrije dagen

Werknemers geboren tussen 1956 en 1961 hebben en behouden per kalenderjaar recht op 10 extra roostervrijedagen per jaar. Voor werknemers geboren in 1956 is in enkele gevallen een te hoog saldo zichtbaar geweest. Vanaf februari 2017 is het maximum wat opgebouwd kan worden voor werknemers geboren tussen 1956 en 1961 ingesteld op 10 extra roostervrijedagen per jaar.

Extra verlofdagen opgenomen in 2016 afgeschreven van EVD saldo i.p.v. ERVD saldo

Saldo dat het eerst verjaart moet het eerst afgeschreven worden. Saldo EVD verjaart na 5 jaar na het jaar van opbouw (saldo van 2011 tot en met 2015). ERVD verjaart direct na afloop van het jaar van opbouw (vanaf 2016). Wij hebben in 2016 saldo EVD afgeschreven dat nog niet het eerst verjaart. Dat gaan wij herstellen. Voordat wij deze herstelslag uitvoeren moeten wij alle loon- en premieaanleveringen van 2016 hebben verwerkt. Medio februari 2017 starten wij met de herstelactie.

Meer informatie vindt op www.bter-bouw.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Aanvullingsfonds Informatielijn op telefoonnummer 020 583 70 70 of stuur uw vraag naar werkgevers@bter-bouw.nl