Mijn BTER

Logo Aanvullingsfonds

Mijn BTER

Welkom bij MijnBTER!

Update 2 februari 2017:
Er heeft een update plaatsgevonden van het ERVD-systeem.

Extra verlofdagen in uren nauwkeurig
Vanaf 1 januari 2016 berekent het Aanvullingsfonds Bouw & Infra de opbouw van E[R]VD-saldo’s van de deelnemers in uren nauwkeurig. Dat gebeurt op basis van de aangeleverde uren aan Incasso door de werkgever. Door deze berekening in uren nauwkeurig kan het voorkomen dat bij einde dienstverband de werknemer minder dan een halve dag, maar nog wel een aantal uur verlof beschikbaar heeft. Declaratie van het restsaldo kleiner dan een halve dag is mogelijk vanaf februari 2017.

Bij het invoeren van declaraties was het tot februari 2017 alleen mogelijk om aan te geven of er een hele of een halve verlofdag was opgenomen. Voortaan voert u het aantal uren op dat uw werknemer op de verlofdag vrij heeft genomen.

Opvoeren afbeelding

Instructie voor het invoeren met verlofuren:
  • 15 minuten is 0,25;
  • 30 minuten is 0,5;
  • 45 minuten is 0,75.

Voorbeeld:

Uw medewerker heeft 2 uur en 15 minuten vrij genomen op 5 december. U vult dat als volgt in:

Opvoeren afbeelding twee

Bij het invoeren van minuten moet u na het aantal uur een komma gebruiken. Een punt word niet gelezen door het systeem.

Extra verlofdagen opgenomen in 2016 afgeschreven van EVD saldo i.p.v. ERVD saldo

Saldo dat het eerst verjaart moet het eerst afgeschreven worden. Saldo EVD verjaart na 5 jaar na het jaar van opbouw (saldo van 2011 tot en met 2015). ERVD verjaart direct na afloop van het jaar van opbouw (vanaf 2016). Wij hebben in 2016 saldo EVD afgeschreven dat nog niet het eerst verjaart. Dat gaan wij herstellen. Voordat wij deze herstelslag uitvoeren moeten wij alle loon- en premieaanleveringen van 2016 hebben verwerkt. Medio februari 2017 starten wij met de herstelactie.

Voor een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden over EVD en ERVD hebben wij een FAQ opgesteld, klik hier voor de FAQ.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Aanvullingsfonds Informatielijn op telefoonnummer 020 583 70 70 of stuur uw vraag naar werkgevers@bter-bouw.nl